Qrop®complex (12-10-18+2MgO)

Продуктът се характеризира с:
  • Балансирано съотношение NO3 / NH4 за бързо усвояване и насърчаване на азота, синергично поглъщане на Са, К и Mg;
  • Оптимално съотношение N / K2O (универсално съотношение за генеративния стадий, цъфтеж и нарастване на плодовете);
  • Високо съдържание на калиев нитрат;
  • Значително съдържание на фосфор за поддържане нивото на енергията на растенията при стресови условия. Основно вещество за всички етапи на развитие. Фосфорът е особено важен за развитие на корена и цъфтеж;
  • Съдържа Сяра (S) и Магнезий (MgO), за да осигури максималния растеж и развитие на културата;
  • Бързо разтваряне във влажна почва = бърз ефект върху културата;
  • Практически без съдържание на хлориди, което намалява потенциалния стрес от засоляване за младите растения или за хлоридно чувствителните култури.

 Спецификация Qrop® complex   
 Азот (N) 12% Калциев оксид (CaO) 18%
 Нитратен Азот (N-NO3) 5,3% Магнезиев оксид (MgO) 2%
 Амониев Азот (N-NH4+)6,7% Серен оксид (SO3)20%
 Двуфосфорен пентаоксид (P2O5) 10% 

Препоръчителни дози на приложение: 25 - 120 кг/дка, в зависимост от културата и условията.

Период: Прилагайте като основно торене, вегетативно подхранване или комбинация от двете с разделени приложения.


Изпратете запитване

Актуално


За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Борислав Рангелов
т. 0888 22 44 51
b.rangelov@greenground.bg
CEO Green Ground, ключови клиенти, Crucianelli


Търговски представители:


Асен Пеев
т. 0882 81 61 66
a.peev@greenground.bg
Главен агроном, Мениджър иновации и развитие
Реджеп Черкез
т. 0889 98 82 50
r.cherkez@greenground.bg
Агроном, търговски представител за регион Югозападна България.
Диляна Иванова
т. 0882 05 76 01 
Агроном, търговски представител за регионите: Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@greenground.bg
Търговски представител за регионите:
Плевен, Враца, Габрово, Монтана, Ловеч и Велико Търново
Йордан Кръстев
т. 0884 15 57 40
Агроном, търговски представител за: Обл. Русе, Обл. Силистра, Обл. Разград, Община Попово, Община Лозница
Стефка Сиракова
т. 0888 80 61 60
s.sirakova@greenground.bg
Агроном, търговски представител за регион Пловдив.
Невин Джумерска
m. 0888 39 75 55
n.dzhumerska@greenground.bg
Агроном, търговски представител за регион Централна Южна България