AVAIL ULTRA (20-23-0 + 0.01Cu + 0.01Zn)

Защо AVAIL е важна добавка към гранулирания фосфатен тор?

По-голямата част от внесения фосфат от тора се блокира или фиксира в почвата в рамките на дни след прилагането му в почвата. 
При киселите почви - фосфатите се фиксират чрез реакция с катиони на алуминий, желязо и манган.
При алкалните почви - фосфатите се фиксират чрез реакция с катиони на калций и магнезий.
AVAIL е патентована дълговерижна полимерна структура, предназаначена да привлече многовалентни катиони, като: алуминий, желязо, манган, калций и магнезий, които са в почвения профил и които влияят върху блокирането на фосфат.

МЕТОД НА ДЕЙСТВИЕ:
 • Създава отрицателно зареден щит в микросредата около фосфатните гранули;
 • Дълговерижният отрицателно зареден ко-полимер в рамките на AVAIL с положителните йони, алуминий, желязо, манган, калций, магнезий, намалявайки фиксацията с до 30% (!), оставяйки фосфата (PO43-) в разтворима форма и по този начин на разположение за ефективно използване от културата.
КОНКРЕТНИ ПОЛЗИ:
 • Напълно разтворим е във вода, което означава, че се движи с гранулата на фосфатния тор, докато навлиза в почвения профил, защитавайки фосфата с до 30% (!) от блокиране в продължение на няколко месеца. Разтворимостта на AVAIL позволява на защитения фосфат да бъде достъпен за растението от самото начало;
 • AVAIL помага да се предпази фосфора от торовете да бъде фиксирна към почвата, подобрявайки ефективността му. Изпитванията показаха, че чрез подобряване на ефективността на фосфора и при правилните условия, позволява намаляване на нивата на фосфор с до 20% (!), без загуба на добив.  

   Техничекса спецификация AVAIL ULTRA Съдържание %
  Азот Общ (N)
  Амониев
  Амиден
   20%
  13,5%
  6,5%

  Фосфор Общ (P₂O)
  Фосфор (P₂O) водоразтворим
  Фосфор (P₂O) разтворим във вода и в амониев нитрат
  23%
  95%
  98%
   Сяра (S) 6%
  Мед (Cu) 0,01%
  Цинк (Zn) 0.01
   


Изпратете запитванеЗа консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Борислав Рангелов
т. 0888 22 44 51
b.rangelov@greenground.bg
CEO Green Ground, ключови клиенти.


Търговски представители:


Асен Пеев
т. 0882 81 61 66
a.peev@greenground.bg
Главен агроном, 
Мениджър иновации и развитие
Диляна Иванова
т. 0882 05 76 01 
Агроном, търговски представител 
за регионите: Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@greenground.bg
Търговски представител 
за регионите: Плевен,  Габрово, Ловеч и Велико Търново
Стефка Сиракова
т. 0888 80 61 60
s.sirakova@greenground.bg
Агроном, търговски представител 
за регион Пловдив.
Катя Христова
т. 0895 05 95 55
k.hristova@greenground.bg
Търговски представител 
за регион: Северозападна България
Актуално