ALZON® neo-N двойно инхибирана уреа (46% азот)

ALZON® neo-N (46% азот) е нов продукт за България от немската компания SKW Stickstoff Werke Piesteritz GmbH, която гарантира постоянно високо качество.  Два изключително ефективни азотни стабилизатора позволяват висока степен на ефективност, независимо от времето, заедно с отлична икономия и същевременно щадят околната среда. Иновативната азотна стабилизация гарантира, че азотът в ALZON® neo-N е защитен срещу всички потенциални загуби и същевременно има високо ниво на наличност на азот.

Уреазният инхибитор (2-NPT) забавя превръщането на уреята в амоний с една до две седмици. Така, образуваният амоний може по-лесно да се свърже с почвените частици. Рискът от загубa на амоняк е почти напълно изключен. Добpama cmaбилocm нa akmuвния aгент 2-NPT върху гранулите на тора осигурява  високо ниво на ефективност дори след време на съхрнанение над десет месеца.

Инхибиторът на нитрификацията (MPA) забавя превръщането на азота от стабилен амониев азот в подвижна нитратна форма с шест до десет седмици. По този начин, рискът от изпускане на нитрати и загуби от денитрификация под формата на азотен оксид, или N2, се намалява значително.    

 

Техническа спецификация ALZON® neo-N

Съдържание 
 Азот Амиден NH2 46%
Инхибитор на уреаза 2-NPT
 Инхибитор на нитрификация MPA
 Размер на гранулата 1.6 - 5.0 mm
 Среден диаметър на гранулата 3.5 mm
 Обемна плътност 800 kg/m3
 Цвят Неоново зелено

 


 
Изпратете запитване

Актуално


За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Борислав Рангелов
т. 0888 22 44 51
b.rangelov@greenground.bg
CEO Green Ground, ключови клиенти.


Търговски представители:


Асен Пеев
т. 0882 81 61 66
a.peev@greenground.bg
Главен агроном, 
Мениджър иновации и развитие
Георги Христов
т. 0898 95 19 99
g.hristov@greenground.bg
Експерт продажби 
на селскостопанска техника.
Реджеп Черкез
т. 0889 98 82 50
r.cherkez@greenground.bg
Агроном, търговски представител 
за регион Югозападна България.
Диляна Иванова
т. 0882 05 76 01 
Агроном, търговски представител 
за регионите: Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@greenground.bg
Търговски представител 
за регионите: Плевен,  Габрово, Ловеч и Велико Търново
Стефка Сиракова
т. 0888 80 61 60
s.sirakova@greenground.bg
Агроном, търговски представител 
за регион Пловдив.
Вангел Чилингиров
т. 0888 39 75 55
v.chilingirov@greenground.bg
Агроном, търговски представител
 за регион: Югоизточна България 
Катя Христова
т. 0895 05 95 55
k.hristova@greenground.bg
Търговски представител 
за регион: Северозападна България