Capsanem

Научно наименование: Steinernema carpocapsae
Обичайно наименование: ентомопатогенни нематоди
Категория на продукта: хищни нематоди

Как действа
Нематодите навлизат във вредителя и освобождават симбиотични бактерии в телесната кухина. Тези бактерии превръщат ларвната тъкан в източник на храна, с който нематодите се хранят, развиват и размножават. Вредителят гостоприемник умира в рамките на няколко часа до няколко дни след заразяването. Заразеният гостоприемник става жълт до кафяв, но може да бъде труден за намиране поради бързото му разграждане в растежната среда или, както е при листното приложение, той просто пада на земята.

Приложение на Capsanem срещу:
  • ларви на нощенки - червеи (Agrotis spp., Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites, Helicoverpa spp., Spodoptera spp.) 
Процент на приложениеПрепоръчителен минимален обем на приложение 2 500 милиона в пакет за третиранеЧестота и интервалСпециални съвети за листни или почвени приложенияПредупреждение 
1,5 милиона нематода на литърпръска се до оттичане, а обемът на пръскането се регулира спрямо културата; високи култури мин. 125 л/декар1 пакет за разтвор за пръскане 165 литра за третиране на: 13 декараповтаря се 2-3 пъти на интервал 3-5 днинасочете струята към младите ларви; препоръчва се адювант: за най-добри резултати относителната влажност трябва да надвишава 75% няколко часа след третиранетоCapsanem може да окаже влияние върху популацията на полезните растителни буболечки Macrolophus pygmaeus. Ако е възможно, освободете 2 дни след третирането.
 
  • ларви на колорадски бръмбар, ларви на чимширен молец (Leptinotarsa decemlineata, Cydalima perspectalis) 
Процент на приложениеПрепоръчителен минимален обем на приложение 2 500 милиона в пакет за третиранеЧестота и интервалСпециални съвети за листни или почвени приложенияПредупреждение 
3 милиона нематода на литърниски култури от 50 до 125 л/декар1 пакет за разтвор за пръскане 830 литра за третиране на 6700 m2повтаря се 2-3 пъти на интервал 3-5 днинасочете струята към младите ларви; препоръчва се адювант: за най-добри резултати относителната влажност трябва да надвишава 75% няколко часа след третирането.Capsanem може да окаже влияние върху популацията на полезните растителни буболечки Macrolophus pygmaeus. Ако е възможно, освободете 2 дни след третирането.
 
  • ларви на доматени листни миниращи молци (Tuta absoluta)
Процент на приложениеПрепоръчителен минимален обем на приложение 2 500 милиона в пакет за третиранеЧестота и интервалСпециални съвети за листни или почвени приложенияПредупреждение 
1,5 милиона нематода на литърпръска се до оттичане, а обемът на пръскането се регулира спрямо културата 150 л/декар минимално препоръчително количество за защита на доматите1 пакет за разтвор за пръскане 1 650 литра за третиране на 11 декара
повтаря се 2-3 пъти на интервал 3-5 днинасочете струята към младите ларви; препоръчва се адювант: за най-добри резултати относителната влажност трябва да надвишава 75%, а температурата трябва да бъде > 19 °C няколко часа след третирането.Capsanem може да окаже влияние върху популацията на полезните растителни буболечки Macrolophus pygmaeus. Ако е възможно, освободете 2 дни след третирането.
 
  • подземен червей (ларви) Crambus hortuellus
Процент на приложениеПрепоръчителен минимален обем на приложение 2 500 милиона в пакет за третиранеЧестота и интервалСпециални съвети за листни или почвени приложения
500 милиона нематода на декармин. 100 л/декар1 пакет за третиране на 5000 m2 (5 декара)
повторете, ако е необходимо, след 7 дни
приложете две седмици след основния пик на полета на възрастните

  • ларви на златки (Capnodis tenebrionis)
Процент на приложениеПрепоръчителен минимален обем на приложение 2 500 милиона в пакет за третиранеЧестота и интервалСпециални съвети за листни или почвени приложения
1-3 милиона нематода на дървоот 5 до 15 литра на дърво; напръскайте/полейте в радиус от 1 m около ствола на дървото1 пакет за 833-2 500 дървета
1 до 2 третирания през пролетта и 1 до 2 третирания през есентаполейте почвата върху мокра почва; след това използвайте напояване. Алтернативно, напръскайте по време на дъждовен ден
 
  • ларви на европейски пиперен молец (Duponchelia fovealis)
Процент на приложениеПрепоръчителен минимален обем на приложение 2 500 милиона в пакет за третиранеЧестота и интервалСпециални съвети за листни или почвени приложения
500 000 нематода на m2200 литра /100 m2, 200 литра/декар5 000 m2 (5 декара)
прилага се 2-3 пъти на интервал от 7 дниприложение върху почва/субстрат силно препоръчително напояване преди и след приложение
 
Най-добри условия за работа с Capsanem
  • Температурата на почвата или въздуха под 5 °C (41 °F) и над 35 °C (95 °F) може да бъде смъртоносна за хищните нематоди - оптималната температура е между 19 и 31 °C (66-88 °F).
  • Нематодите са податливи на ултравиолетова светлина (УВ): не ги използвайте на пряка слънчева светлина; съдържанието на влага в почвата трябва да се поддържа високо в продължение на няколко дни след приложението. Когато е възможно, полейте културата преди и веднага след приложението.
  • За листно приложение напръскайте с Capsanem, когато относителната влажност надвишава 75% в продължение на няколко часа след третирането; адювант и/или добавка против изсушаване/овлажнител може да бъде от полза. Попитайте вашия представител/дистрибутор на Koppert за повече информация.
  • Пръскайте вечер (или в някои случаи сутрин), позволявайки на нематодите да работят няколко часа в оптималния диапазон на температурата и влажността, както е описано по-горе.

Capsanem е съвместим с много продукти за растителна защита. Проверете в приложението за странични ефекти на Koppert за съвместими продукти или се свържете с местния представител за съвет. Като общо правило за смесването в резервоар, винаги добавяйте нематодите в напълно напълнен резервоар, съдържащ съвместимия продукт.

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.


Изпратете запитване

Актуално


За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Борислав Рангелов
т. 0888 22 44 51
b.rangelov@greenground.bg
CEO Green Ground, ключови клиенти.


Търговски представители:


Асен Пеев
т. 0882 81 61 66
a.peev@greenground.bg
Главен агроном, 
Мениджър иновации и развитие
Георги Христов
т. 0898 95 19 99
g.hristov@greenground.bg
Експерт продажби 
на селскостопанска техника.
Диляна Иванова
т. 0882 05 76 01 
Агроном, търговски представител 
за регионите: Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@greenground.bg
Търговски представител 
за регионите: Плевен,  Габрово, Ловеч и Велико Търново
Стефка Сиракова
т. 0888 80 61 60
s.sirakova@greenground.bg
Агроном, търговски представител 
за регион Пловдив.
Вангел Чилингиров
т. 0888 39 75 55
v.chilingirov@greenground.bg
Агроном, търговски представител
 за регион: Югоизточна България 
Катя Христова
т. 0895 05 95 55
k.hristova@greenground.bg
Търговски представител 
за регион: Северозападна България