Ultrasol K Plus Acid (калиев нитрат)

 • Намалява засолеността на почвата;
 • При употребата му не се натрупва излишък на хлориди или сулфати;
 • Намалява поглъщането на хлориди (Cl-);
 • Улеснява усвояването на други основни хранителни вещества като калий (K +), калций (Ca ++) и магнезий (Mg ++);
 • Улеснява поемането на масовия поток чрез по-слабото засоляване на почвите;
 • Предотвратява запушването и почистването на фертигационните системи.

Състав:
 • Нитратен азот (N-NO3) - 13,8% min
 • Калиев оксид (K2O) - 45,1 % min
 • Разтворимост (g/l at 20°C) - 316
 • EC (mS/cm at 25°C) - 4-6,3
 • Цвят - бял Изпратете запитване

Актуално


За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Борислав Рангелов
т. 0888 22 44 51
b.rangelov@greenground.bg
CEO Green Ground, ключови клиенти.


Търговски представители:


Асен Пеев
т. 0882 81 61 66
a.peev@greenground.bg
Главен агроном, 
Мениджър иновации и развитие
Георги Христов
т. 0898 95 19 99
g.hristov@greenground.bg
Експерт продажби 
на селскостопанска техника.
Диляна Иванова
т. 0882 05 76 01 
Агроном, търговски представител 
за регионите: Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@greenground.bg
Търговски представител 
за регионите: Плевен,  Габрово, Ловеч и Велико Търново
Стефка Сиракова
т. 0888 80 61 60
s.sirakova@greenground.bg
Агроном, търговски представител 
за регион Пловдив.
Вангел Чилингиров
т. 0888 39 75 55
v.chilingirov@greenground.bg
Агроном, търговски представител
 за регион: Югоизточна България 
Катя Христова
т. 0895 05 95 55
k.hristova@greenground.bg
Търговски представител 
за регион: Северозападна България