Цялостни решения

Цялостните решения, предлагани от Екодарпол са насочени както към храненето и обогатяването на почвата, като незаменим ресурс, така и към оптимизация на развитието и  храненето на растенията. За да гарантираме най-добрите резултати на своите клиенти, в изготвяните планове за торене ние комбинираме комплексни органични торове, почвени подобрители и биосимулатори без аналог на пазара, с минерални торове от най-висок клас. Можете да разчитате на нас и при избора на най-подходящата техника за вашата дейност, чиито характеристики и параметри са съобразени с конкретните нужди на вашето стопанство и култури.

Елементите, съдържащи се в продуктите на Екодарпол, предлагани в България, са подбрани в резултат на дългогодишни опити и изследвания, както в лабораториите в Полша, така и на полетата в различни региони на България. Те са изцяло съобразени с нуждите на почвите и специфичните особености на нашите условия и ресурси. Използването им доказано води до:

 • Подобряване на почвената структура и хумусното съдържание;
 • Ускорено развитие на микрофлората в почвата;
 • Неутрализиране блокирането на хранителни елементи поради киселинна или алкална реакция на почвения разтвор;
 • Неутрализиране на почвеното pH към неутрално при продължително използване на продуктите;
 • Силен и дружен старт за растенията;
 • По-силна и добре развита коренова система;
 • Хелатиране на хранителни елементи, лесни за транспортиране и достъпни за растението;
 • Задържането им в корено-обитаемия слой;
 • По-здрави растения, повишена устойчивост и бързо възстановяване след стрес;
 • Използването на естествените защитни механизми на растенията;
 • Постигане на по-високи добиви и качество на продукцията;
 • Повишаване на захарността в плодовете и зеленчуците;
 • Удължаване периода на съхранение и издръжливостта на плодовете и зеленчуците при транспортиране.


В комбинация с висококачествени минерални торове и подходящата техника лесно ще:

 • Разгърнем до максимална степен потенциала на културите  и земята си;
 • Оптимизираме храненето, като намалим загубите и извлечем максимума от вложените ресурси;
 • Оптимизираме процесите и обработките в стопанството;
 • Намалим негативното въздействие върху околната среда;
 • Спестим средства и реализираме по-високи печалби.
Всичко това е причината качеството да е в основата на нашите цялостни решения. Технология, базирана на качество, се отплаща в дългосрочен план.

ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ