Почвени анализи и карти

Екодарпол разполага със собствена високотехнологична лаборатория в Полша, оборудвана с най-съвременната апаратура за микробиологични и химични анализи. За качествената обработка и прецизно изследване на почвените проби се грижи екип от висококвалифицирани специалисти, който на базата на показателите от почвените анализи, изготвя предписания за ефикасно прилагане на торове и почвени подобрители. След това специалистите агрономи на Екодарпол в България изготвят индивидуални програми за торене спрямо културата и нуждите на почвата и растенията, обръщайки внимание на специфичните географски и климатични особености. 


ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИАктуално