Агроконсултации

Нашите агроном-консултанти са на ваше разположение за всичко, от което бихте могли да имате нужда. Те ще ви посетят на място, ще обсъдят с вас конкретните нужди на стопанството и отглежданите култури, рисковете, пред които сте изправени и възможните решения на всеки един проблем. 

След извършване на необходимите проби и на база на желаните резултати и предпоставките на стопанството, нашият екип ще изготви индивидуален план за действие за всяка култура. Можете да разчитате на нас и за съвети по отношение на подходящата за закупуване техника и прилагането на различни видове земеделски технологии. Ще бъдем на разположение по всяко време, чрез всички възможни канали за комуникация, ще се виждаме често и ще отчитаме постигнатото на всяка крачка. 

Изпратете запитване

EkodarpolSQM