Агроконсултации

Нашите агроном-консултанти са на ваше разположение за всичко, от което бихте могли да имате нужда. Те ще ви посетят на място, ще обсъдят с вас конкретните нужди на стопанството и отглежданите култури, рисковете, пред които сте изправени и възможните решения на всеки един проблем. 

След извършване на необходимите проби и на база на желаните резултати и предпоставките на стопанството, нашият екип ще изготви индивидуален план за действие за всяка култура. Можете да разчитате на нас и за съвети по отношение на подходящата за закупуване техника и прилагането на различни видове земеделски технологии. Ще бъдем на разположение по всяко време, чрез всички възможни канали за комуникация, ще се виждаме често и ще отчитаме постигнатото на всяка крачка. 

За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:

Асен Пеев (главен агроном, мениджър иновации и развитие)
т. 0882816166
a.peev@ekodarpol.bg

Търговски представители:
Диляна Иванова
т. 0882057601
d.ivanova@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите
Пловдив, Стара Загора, Пазарджик,
Смолян, Кърджали, Хасково.

Георги Петров
т. 0889 98 82 50
g.petrov@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите
Русе, Добрич, Силистра, Шумен, Варна,
Търговище.

Наталия Бушнакова
т. 0888 39 75 55
n.bushnakova@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите
Бургас, Сливен, Ямбол.

ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ