No-Till технология
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    
No-Till

Що е то?

Опазването на почвата става все по-актуална тема в световен мащаб. Ето защо се появиха различни теории и технологии за земеделско производство на полски култури с редуциране или тотално елиминиране на почвените обработки. Счита се, че именно те реално увреждат този ценния почвен ресурс, водят до освобождаване на големи количества въглероден двуокис в атмосферата и освен това редуцират почвената влага. Може би най-популярната от тези щадящи технологии е No-Till. 

Световната организация по прехрана и земеделие (ФАО) определя No-Till като консервационно земеделие. Това е подход за управление на агро и екосистемите за подобряване на устойчивата производителност, повишена печалба и продоволствена сигурност, като същевременно се запазва и подобрява ресурсната база и околната среда. На практика това означава изключване от агротехническите операции на почвообработките и концентриране изцяло върху сеитбата, контрола на болестите и вредителите и жътвата.

От какво имате нужда?

За успешното прилагане на No-Till технологията земеделските производители имат нужда от добре подхранени и силни почви с оптимален състав и структура. Необходимо е и използването на специализирана земеделска техника – сеялки за директна сеитба, стрипер-хедери и хедери за редови култури. Само това може да позволи извършването на качествени сеитба и жътва, които се явяват най-важните процеси в този вид технология. Органиката играе съществена роля и тук, тъй като спомага за задържането на почвената влага и поддържането на оптималната почвена структура.

За CrucianelliАктуалноEkodarpolSQM