Цялостни решения

Що е то?

Цялостните решения в земеделието трябва да обхващат комплексно даден процес, и то в детайли, както и да предоставят решения за често срещани неблагоприятни обстоятелства или пречки за постигането на добри резултати. Те включват в себе си не само продукти за хранене и защита на растенията, но също и консултации за тяхното използване, съобразени със спецификите на конкретното стопанство. Необходимо е те да бъдат съчетани и с изготвяне на технологична карта, както и с най-добрата възможна техника за прилагането й надеждно и в необходимите за това агротехнически срокове.

Избирайки процеса по хранене на културите, трябва да се вземе под внимание целия жизнен цикъл на растителния организъм и да се обезпечи различната през всеки етап от развитието, нужда от хранителни вещества. Добре изготвения план за хранене на растенията води и до повишение на толерантността към аномални или променливи условия на околната среда. Добре подбраната техника от своя страна, трябва да е съобразена с вида на прилаганата технология (вж. по-горе), както и да отчита необходимостта от спестяване на разходи и време, да бъде надеждна дори в най-натоварените периоди с цел спазване на оптималните срокове за всяка дейност.

От какво имате нужда?

Цялостните решения, предлагани от Екодарпол са насочени както към храненето и обогатяването на почвата, като незаменим ресурс, така и към оптимизация на развитието и  храненето на растенията. За да гарантираме най-добрите резултати на своите клиенти, в изготвените планове за торене ние комбинираме комплексни органични торове, почвени подобрители и биосимулатори без аналог на пазара, с минерални торове от най-висок клас. Можете да разчитате на нас и при избора на най-подходящата техника за вашата дейност, чиито характеристики и параметри са съобразени с конкретните нужди на вашето стопанство и култури. 

Елементите, съдържащи се в продуктите на Екодарпол, предлагани в България, са подбрани в резултат на дългогодишни опити и изследвания, както в лабораториите в Полша, така и на полетата в различни региони на България. Те са изцяло съобразени с нуждите на почвите и специфичните особености на нашите условия и ресурси. Използването им доказано води до:
 • Подобряване на почвената структура и хумусното съдържание;
 • Ускорено развитие на микрофлората в почвата;
 • Неутрализиране блокирането на хранителни елементи поради киселинна или алкална реакция на почвения разтвор;
 • Неутрализиране на почвеното pH към неутрално при продължително използване на продуктите;
 • Силен и дружен старт за растенията;
 • По-силна и добре развита коренова система;
 • Хелатиране на хранителни елементи, лесни за транспортиране и достъпни за растението;
 • Задържането им в корено-обитаемия слой;
 • По-здрави растения, повишена устойчивост и бързо възстановяване след стрес;
 • Използването на естествените защитни механизми на растенията;
 • Постигане на по-високи добиви и качество на продукцията;
 • Повишаване на захарността в плодовете и зеленчуците;
 • Удължаване периода на съхранение и издръжливостта на плодовете и зеленчуците при транспортиране.
В комбинация с висококачествени минерални торове и подходящата техника лесно ще:
 • Разгърнем до максимална степен потенциала на културите  и земята си;
 • Оптимизираме храненето, като намалим загубите и извлечем максимума от вложените ресурси;
 • Оптимизираме процесите и обработките в стопанството;
 • Намалим негативното въздействие върху околната среда;
 • Спестим средства и реализираме по-високи печалби.
Всичко това е причината качеството да е в основата на нашите цялостни решения. Технология, базирана на качество, се отплаща в дългосрочен план.

АктуалноSQMEkodarpolНАШИТЕ УСЛУГИ