Конвенционално земеделие

Що е то?

Kонвенционалното земеделие позволява използването на всички разрешени за употреба торове и препарати с цел отключване на максималният потенциал на всяка култура и предпазването й от неблагоприятни за нейното развитие фактори. В продължение на много години конвенционалното земеделие се е наложило като основно за нашата страна, но то има и своите недостатъци. Приложението на всички нови технологии по отношение на ПРЗ, торове, както и сортове и хибриди с висок добивен потенциал, изисква сериозни инвестиции. Висок риск тук възниква от факта, че климатът, както и останалите биотични и абиотични фактори, все пак могат да компрометират продукцията, а от там и резултатите от прилагането и влагането на иначе качествени и скъпо-струващи технологии.

От какво имате нужда?

Конвенционалното земеделие се нуждае от оптимизация на процесите по отглеждане на културите и намаляване на загубите, както и подобряване на устойчивостта на растенията. Оптималното приложение на торове и пестициди означава влагане на качествени продукти, при това в точните количества и време. Така инвестициите ще си заслужават, а вложените суровини биха били усвоени, а не отчетени като загуба. Но за това са нужни подобаващи условия на околната среда и почвения ресурс. Почвата е основен ресурс в земеделието, за който трябва да се полагат грижи с цел развитието и запазването на нейните качества.

Тук идва мястото на органиката. Органичните продукти и почвени подобрители водят до подобряване на почвата и създаване на оптимални почвени условия за развитие на растенията. Органичните и органично-минералните торове подобряват обменните процеси между растението и почвата и помагат на културите да бъдат здрави и устойчиви на неблагоприятни фактори, както и бързо да преодоляват стрес и да се възстановяват след такъв. Коренът на растенията е здрав, а в почвата се създават условия за развитието на благоприятни микроорганизми и гъби, които спомагат за освобождаването на блокирани хранителни елементи и тяхното усвояване от растенията.

АктуалноEkodarpolSQM