Био Земеделие

Що е то?

Биоземеделието се подчинява на естествените процеси, протичащи в природата. В основата му стои поддържането на естественото почвено плодородие чрез подбор на правилни обработки и хранене на растенията чрез т.нар. зелено торене.  Важно тук е и използване на всички растителни остатъци с цел намаляване на загубите от изнасяне на хранителни елементи. Съществена роля в този вид земеделие играят и правилното сеитбообращение, както и агротехническата и биологичната борба с вредителите. 

Използването на ПРЗ и синтетични торове тук е сведено до минимум или напълно изключено, което означава, че биоземеделието освен в производството на висококачествена и чиста продукция, „инвестира“ и в околната среда. От голямо значение за този вид земеделие е растенията да са здрави и добре развити, за да бъдат по-толерантни на нападение от неприятели и други стресови фактори.

От какво имате нужда?

При биологичното земеделие почвата се разглежда като жива система и за това органичните торове и почвени подобрители идеално допълват технологията на производство. Тези продукти дават възможност за развитие на здрави растения и стимулират биологичното разнообразие в почвата. По този начин те повишават естественото й плодородие, развивайки я и подобрявайки свойствата й.

АктуалноSQMEkodarpol