DrilorМожете да се възползвате от специални преференциални условия за лизинг от нашите партньори:

Изпратете запитване

  • Специални цени за машини на склад

No-Till универсална сеялка за есенни и пролетни култури

Опции за работна ширина и междуредия

Съвременна технология за прецизна сеитба:

Универсална
Drilor е есенна сеялка за директна сеитба с възможност за надграждане за пролетна сеитба, чрез пневматичен кит Precision Planting vSet 1.

Функционална
Drilor разполага с бункер с вместимост 9500 л, който може да се използва само за семена или едновременно за семена и торове в съотношение 60:40 (5700 л семена : 3800 л торове). Преконфигурирането се осъществява изключително лесно, посредством 3 механични шлюза. 

Транспорт и маневреност
Drilor е оборудвана със система за сгъване на машината от работна ширина 10 м, до транспортна ширина 
3.9 м, което става автоматично от кабината на трактора. По време на сеитбата тя осигурява висока маневреност с минимално изнасяне на трактора.

Независима
Drilor разполага с отделни магистрали за семена и торове и патентована дозираща система, при която всеки дозатор отговаря само за два реда. Това осигурява отлично разпределение на семената в реда. 

Прецизна
Drilor разполага с двойно-дискови изсяващи апарати, чиято роля е да отварят разреза, направен от култерите пред тях. Култерите са разположен на независима греда, за да не внасят смущения при сеитбата. При тази система върху изсяващия апарат не е необходимо да бъде приложен голям натиск, което осигурява спокойното му движение и доброто разпределение на семена и торове. 

Пълен контрол над сеитбата
Drilor осигурява пълна информация за сеитбата в реално време - брой семена в метър и хектар - независимо от културата (пшеница, царевица, кориандър, сорго и др.); отстояние между семената, данни „на живо“ от всеки изсяващ ботуш; следене в реално време за спазване на сеитбената норма и запушвания; алармиране при разминаване със зададените параметри; обороти на турбините, вакуум и налягане в колекторите.

Вярна
Drilor е надеждна сеялка, която дава подробен рапорт за всяко поле: средна и максимална скорост; брой семена в метър и хектар; отстояние между семената; засети декари на час; време за засяване на полето; 
засята площ.

ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
  • Precision Planting vSet 1 
  • Монитор Leaf
  • Променлива сеитбена норма (за цялата ширина на машината)
  • Променлива торова норма (за цялата ширина на машината)изтегли в PDF формат тук