Етерично-маслени култури

Приложение на Humus Active и Plonar Active при лавандула:

Момент на приложение Доза за 1 декар Начин на приложение
На есен. 2л Humus Active, разтворен в 60-100л вода. Изпръсква се цялата почвена повърхност, заедно с растенията.
На есен/или рано на пролет, преди начало на вегетацията. Plonar Active –дозата и вида се определя спрямо запасеноста на почвата Инкорпориране на гранулите в почвата (в радиус около 20см от туфата), в областта на хранещите корени.
Пролетта преди началото на вегетацията. 2л Humus Active, разтворен в 25-40л вода. Изпръсква се цялата почвена повърхност, заедно с растенията.
По време на активен растеж 0,5-1л Humus Active, разтворен в 50л вода. Листно пръскане/по напоителната система.
Активен растеж ПлоноХрон 0,250 – 0,500л /дка Листно пръскане
Фаза бутонизация (преди разпукване на цветовете). 0,5-1л Humus Active, разтворен в 50л вода. Листно пръскане/по напоителната система.
След коситба Плонохрон Комплийт 0,250 – 0,500л /дка Листно пръскане

 

Приложение на Humus Active и Plonar Active при маслодайна роза:

Момент на прилагане Доза за 1 декар Начин на прилагане
На есен Plonar Active –дозата и вида се определя спрямо запасеноста на почвата Гранулите се разхвърлят в радиус 40-50см от основните стъбла.
На пролет, преди началото на вегетацията. 2л Humus Active, разтворени в 60-100л вода. Изпръсква се цялата почва заедно с растенията.
При започване на вегетацията 0,250л-0,500л Plonochron Phosphorus разтворен в 20-50л вода Листно подхранване
Интензивно нарастване на листата и леторастите. 0,5-1л Humus Active Листно пръскане/през системата за напяване.
Преди цъфтеж – формиране и изцъфтяване на цветните пъпки. 0,5-1л Humus Active Листно пръскане/през системата за напяване.
След обиране на розовият цвят за подсилване на залагането на новите цветни пъпки 0,250л-0,500л Plonochron Complete разтворен в 20-50л вода Листно подхранване
При начало на листопада 2л Humus Active, разтворени в 60-100л вода. Изпръсква се цялата почва заедно с растенията.

АктуалноSQMEkodarpol