Humus Active Start / Хумус Актив Старт

БИОСТИМУЛАТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КЪЛНЯЕМОСТТА НА СЕМЕНАТА

Продукт за предсеитбено третиране на семена

Хумус Актив Старт е много компонентен продукт от  хелатирани макроелементи и микроелементи, хуминови и фулвокиселини, аминокиселини, фитохормони като: гиберелин, ауксин и цитокинин, органични вещества и спори на полезни МО за подобряване на кълняемата енергия на семенета и изравнен начален старт.

Състав:

55% хумусни киселини от които:

• 49% хуминови киселин

• 1% фулво киселини

• 5% хумини и улмини;

• 2,56 mg/g в сухо вещество съдържание на активни аминокиселини

• 1,98 [ug/kg s.m. (dm3)] фитохормони

Макро и микро елементи:

·        Азот (N) - мин 0,02%;

·        Фосфор (P) - мин 0,3%,

·        Калий (K) - мин 0,55%,

·        Калциев оксид, (CaО) - мин, 0,3%;

·        Магнезиев оксид (MgО) - мин 0,05%,

·        Мед (Cu) - мин 1мг/кг,

·        Желязо (Fe) - мин 450 мг/кг,

·        Манган (Mn) - мин 15мг/кг,

·        Цинк (Zn) - мин 3 мг/кг,

·        Колоиден силициев диоксид (SiO2);

Глинести минерали, които поддържат влагозапасеността в почвата.

Въглехидрати, които спомагат развитието на месната бактериална микрофлора.

Почвени протеини, вещества, подпомагащи растежа (витамини, гиберлини, цитокинини, ауксини и органични киселини).

Хуминовите, фулвокиселините, амино киселините и фитохормоните увеличават кълняемостта и жизнеспособността на семето, и подпомагат поникването му. Повишават активността на множество ензими. Подобряват усвояемостта на хранителни вещества, чрез стимулиране на мембранната пропускливост, засилват клетъчно делене и нарастване, а полезните МО подобряват  устойчивостта на растенията към почвенните патогени.

Ефект върху растенията:

  • Повишава кълняемата енергия
  • Осигурява силен и равномерен старт
  • Повишава кълняемостта и поникването
  • Повишава устойчивостта към почвени патогени
  • Подобрява усвояването на хранителни елементи


Изпратете запитване
За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Асен Пеев
(главен агроном, мениджър иновации и развитие)
т. 0882816166
a.peev@ekodarpol.bg


Търговски представители:


Диляна Иванова
т. 0882057601
d.ivanova@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Реджеп Черкез
т. 0889 98 82 50
r.cherkez@ekodarpol.bg
Търговски представител за регион:
Югозападна България
Наталия Бушнакова
т. 0888 39 75 55
n.bushnakova@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Бургас, Сливен, Ямбол.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Плевен, Враца, Габрово, Монтана, Ловеч и Велико Търново.