Humus Active Grains / Хумус Актив Грейнс

Многокомпонентен микробиален течен почвен подобрител
 • За разлагане на растителни остатъци
 • Подобряване на почвената структура
 • Насищане с полезни микроорганизми

Състав: Органична материя 90%

Органични комплекси:
 • Humi active complex - органични киселини, които спомагат хелатирането на макро и микроелементите в почвата, като в допълнение към това набавят и структурообразуващ
 • (C) въглерод;
 • Bio active complex - ензимни субстанции, които стимулират метаболизма, растежа и развитието на полезната микрофлора;
 • Watersave complex – способства задържането на почвената влага;
 • Различни групи полезни микроорганизми:
 • Целулозоразлагащи бактерии - Bacillus megaterium,
 • Streptomyces abus и др;
 • Грам положителни бактерии от семейство Bacteriaceae, които освобождават блокирани макро, микро и ултрамикроелементи от почвата;
 • Азотфиксиращи бактерии - Azotobacter spp., Nitrosomonas spp., които набавят органичен азот в почвата от атмосферата до 7кг/дка за година.
 • Хранителни елементи, необходими на микроорганизмите за ускоряване на процесите на разграждане на растителните остатъци (N, P, К, Ca, Mg, С, Cu, Fe, Mn, Zn).
Предимства при използване на HUMUS ACTIVE GRAINS:
 • Растителните остатъци се разлагат по напълно естествен начин, като се минерализират и превръщат в храна за следващата култура, която ще бъде засята на полето;
 • Потиска се развитието на почвени патогенни и неблагоприятна микрофлора в областта на корените, породена от недоброто угниване на растителните остатъци (особено при почви с ниско съдържание на органично вещество и нарушен микробиологичен баланс);
 • Повишава се КАЧЕСТВОТО на зърното и ДОБИВИТЕ.
ЕФЕКТ ВЪРХУ ПОЧВАТА:
 • Бързо и ефективно разлагане на растителните остатъци;
 • Повишена ефективност от вложените минерални торове с минимум 30%;
 • Постоянно регенериране на органичен азот до 7 кг/дка за година;
 • Повишен капацитет за задържане на почвена влага и хранителни вещества;
 • Освобождаване на блокираните макро, микро и ултрамикро елементи;
 • Повишено съдържанието на хумус в почвата;
 • Подобрена почвена структура;
 • Регулирано почвеното Ph към неутрално независимо от типа на почвената реакция.


Изпратете запитване
За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Асен Пеев
(главен агроном, мениджър иновации и развитие)
т. 0882816166
a.peev@ekodarpol.bg


Търговски представители:


Диляна Иванова
т. 0882057601
d.ivanova@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Реджеп Черкез
т. 0889 98 82 50
r.cherkez@ekodarpol.bg
Търговски представител за регион:
Югозападна България
Наталия Бушнакова
т. 0888 39 75 55
n.bushnakova@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Бургас, Сливен, Ямбол.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@ekodarpol.bg
Търговски представител за регионите:
Плевен, Враца, Габрово, Монтана, Ловеч и Велико Търново.
АктуалноПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ