Хумус Aктив / Humus Active

Резултати при използване на Humus Active:

 • Повишен добив и по-добро качество на продукцията;
 • Стимулиране на растежа;
 • Лесно и бързо преодоляване на стреса;
 • Подобрено усвояване на влаганите хранителни елементи;
 • Подобрени почвени състав и структура.


Ефект върху растенията и почвата: 

 • По-здрави и добре изхранени растения; 
 • Подобрени хранителни качества - повишено съдържание на витамини, захари, сухо вещество и протеини; 
 • По-ранно и дружно зреене; 
 • Предпазване от измръзване; 
 • Неколкократно увеличаване масата на кореновата система; 
 • Подпомагане бързото преодоляване на стрес при неблагоприятни условия, включително и след градушки;
 • Регулиране почвеното Ph към неутрално, независимо от типа на почвената реакция; 
 • Повишаване съдържанието на хумус в почвата; 
 • Подобряване сорбционния капацитет на почвата и нейната структура; 
 • Освобождаване блокираните в почвата елементи, с което се увеличава количеството на усвоимите хранителни вещества в почвения разтвор; 
 • Възстановяване и балансиране на доброкачествената почвена микрофлора; 
 • Повишаване почвеното плодородие; При продължително използване на Хумус Актив структурата на почвата може да се подобри значително.

Рапица, третирана с Хумус Актив в стопанството на Стоян Бонев, Агрокомерс 98 - гр. Долни Дъбник.Хранителните елементи  в HUMUS ACTIVE са в естествено хелатирана, лесно и бързо-усвоима за растенията форма, която не позволява тяхното отмиване . Комплексите от микроорганизми, хуминови и фулво киселини подпомагат развитието на кореновата система, стъблата, листата и плодовете на растението, както и всички жизнени процеси в растителния организъм.

Съдържание на растежни стимулатори:

Вещества, стимулиращи растежа на растенията   
 Номер Тип Количество
 1 Ауксин 0,78 [ug/kg s.m. (dm3)]
 2 Цитокинин 1,20 [ug/kg s.m. (dm3)]
 
 
   Съдържание на органичен Въглерод  
 Соrg (g/l) СKH (g/l) СKF (g/l) ⱷ (% Ctot) СKH/ СKF
 540,1±21,9 482,1±14,2 13,7±0,7 89,3 36,8
 
Легенда:
Соrg - органичен въглерод (С)
СKH - въглерод от хуминови киселин СKF - въглерод от фулво киселини
ⱷ (% Ctot) - ефективност извлеченият органичен въглерод от хуминовите киселини в %
СKH/ СKF - индекс на качеството на хумуса, измерено като съотношение между въглерода (С) от хуминовите и фулво киселините.Изпратете запитване
За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Асен Пеев
(главен агроном, мениджър иновации и развитие)
т. 0882816166
a.peev@greenground.bg


Търговски представители:


Диляна Иванова
т. 0882057601
d.ivanova@greenground.bg
Търговски представител за регионите:
Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Реджеп Черкез
т. 0889 98 82 50
r.cherkez@greenground.bg
Търговски представител за регион:
Югозападна България
Наталия Бушнакова
т. 0888 39 75 55
n.bushnakova@greenground.bg
Търговски представител за регионите:
Бургас, Сливен, Ямбол.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@greenground.bg
Търговски представител за регионите:
Плевен, Враца, Габрово, Монтана, Ловеч и Велико Търново.
АктуалноEkodarpolSQM