Humus Active / Хумус Актив

Резултати при използване на Humus Active:

 • Повишен добив и по-добро качество на продукцията;
 • Стимулиране на растежа;
 • Лесно и бързо преодоляване на стреса;
 • Подобрено усвояване на влаганите хранителни елементи;
 • Подобрени почвени състав и структура.Ефект върху растенията и почвата: 

 • По-здрави и добре изхранени растения; 
 • Подобрени хранителни качества - повишено съдържание на витамини, захари, сухо вещество и протеини; 
 • По-ранно и дружно зреене; 
 • Предпазване от измръзване; 
 • Неколкократно увеличаване масата на кореновата система; 
 • Подпомагане бързото преодоляване на стрес при неблагоприятни условия, включително и след градушки;
 • Регулиране почвеното Ph към неутрално, независимо от типа на почвената реакция; 
 • Повишаване съдържанието на хумус в почвата; 
 • Подобряване сорбционния капацитет на почвата и нейната структура; 
 • Освобождаване блокираните в почвата елементи, с което се увеличава количеството на усвоимите хранителни вещества в почвения разтвор; 
 • Възстановяване и балансиране на доброкачествената почвена микрофлора; 
 • Повишаване почвеното плодородие; 
 • При продължително използване на Хумус Актив структурата на почвата може да се подобри значително.

Дози на приложение: 
  
 Пшеница
Начало на фаза братенеХумус Актив 0,500 л/дка
Начало на пролетна вегетацияХумус Актив 0,500 л/дка
   
 Слънчоглед
Фаза 4 ти- 6 ти листХумус Актив 0,500 л/дка
Фаза бутонизацияХумус Актив 0,500 л/дка
 
 Царевица
Фаза 2 ри- 4 ти листХумус Актив 0,500 л/дка
Фаза 8 ми – 10 ти листХумус Актив 0,500 л/дка
 
 Рапица
Фаза 3 ти- 6 ти листХумус Актив 0,500 л/дка
Фаза започване на пролетна вегетацияХумус Актив 0,500 л/дка
 
Хранителните елементи  в HUMUS ACTIVE са в естествено хелатирана, лесно и бързо усвоима за растенията форма, която не позволява тяхното отмиване . Комплексите от микроорганизми, хуминови и фулво киселини подпомагат развитието на кореновата система, стъблата, листата и плодовете на растението, както и всички жизнени процеси в растителния организъм.

Съдържание на растежни стимулатори:

Вещества, стимулиращи растежа на растенията   
 Номер Тип Количество
 1 Ауксин 0,78 [ug/kg s.m. (dm3)]
 2 Цитокинин 1,20 [ug/kg s.m. (dm3)]
  
   Съдържание на органичен въглерод  
 Соrg (g/l) СKH (g/l) СKF (g/l) ⱷ (% Ctot) СKH/ СKF
 540,1±21,9 482,1±14,2 13,7±0,7 89,3 36,8
 
Humus Active се характеризира с високо съдържание на високомолекулни тегловни части на хуминовите киселини, които са отговорни за плодородието на почвата. Получената C КН/ C КF пропорция, отразяваща степента на хумификация на хуминовите вещества, доказва високото качество на продукта.

Легенда:
Соrg - органичен въглерод (С)
СKH - въглерод от хуминови киселин 
СKF - въглерод от фулво киселини
ⱷ (% Ctot) - ефективност на извлечения органичен въглерод от хуминовите киселини в %
СKH/ СKF - индекс на качеството на хумуса, измерено като съотношение между въглерода (С) от хуминовите и фулво киселините.Изпратете запитване

Актуално


За консултации и въпроси, можете да разчитате на нашия екип:


Борислав Рангелов
т. 0888 22 44 51
b.rangelov@greenground.bg
CEO Green Ground, ключови клиенти.


Търговски представители:


Асен Пеев
т. 0882 81 61 66
a.peev@greenground.bg
Главен агроном, 
Мениджър иновации и развитие
Георги Христов
т. 0898 95 19 99
g.hristov@greenground.bg
Експерт продажби 
на селскостопанска техника.
Реджеп Черкез
т. 0889 98 82 50
r.cherkez@greenground.bg
Агроном, търговски представител 
за регион Югозападна България.
Диляна Иванова
т. 0882 05 76 01 
Агроном, търговски представител 
за регионите: Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково.
Йордан Иванов
т. 0888 30 48 44
y.ivanov@greenground.bg
Търговски представител 
за регионите: Плевен,  Габрово, Ловеч и Велико Търново
Стефка Сиракова
т. 0888 80 61 60
s.sirakova@greenground.bg
Агроном, търговски представител 
за регион Пловдив.
Вангел Чилингиров
т. 0888 39 75 55
v.chilingirov@greenground.bg
Агроном, търговски представител
 за регион: Югоизточна България 
Катя Христова
т. 0895 05 95 55
k.hristova@greenground.bg
Търговски представител 
за регион: Северозападна България